Kwaliteit

Certificering

Keurmerk NEN 4400-1 norm
De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde bemiddelingsbureaus van werk. De norm focust op een correcte afdracht van belastingen en sociale premies. Daarnaast kijkt de norm of een medewerker in Nederland mag werken. Doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op naheffingen en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.

Jong&Ko is momenteel bezig met het opnieuw beschrijven van onze processen. Zijn deze processen klaar dan laten wij door een onafhankelijk bureau een quickscan uitvoeren. De quickscan heeft als doel globaal te bekijken of onze organisatie in aanmerking komt voor het keurmerk en wat we mogelijk kunnen aanpassen of verbeteren om het keurmerk te kunnen verkrijgen.

Het SNA-keurmerk is in het leven geroepen om de risico’s te beperken omtrent keten- en inlenersaansprakelijkheid. Als Jong&Ko SNA-gecertificeerd is, dan tonen wij op deze manier aan dat wij een betrouwbare zakenpartner zijn. Onze opdrachtgevers zullen dit waarderen, omdat het hen garandeert dat Jong&Ko zich aan de regels van het SNA-keurmerk houdt en dat Jong&Ko meewerkt om de arbeidsmarkt in Nederland eerlijker en gezonder te maken.

De organisatie Jong&Ko wil met name gecertificeerd worden op:

  • De gemaakte en gewaarborgde afspraken tussen ons en de opdrachtnemer;
  • De detacherings- of bemiddelings- overeenkomst;
  • Transparantie richting de opdrachtgever;
  • Het nakomen van financiële verplichtingen door Jong&Ko.

ISO 9001:2015
Jong&Ko werkt achter de schermen hard aan het behalen van het ISO-9001 certificaat. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het certificaat toont aan dat we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en dit bewijzen.

Als organisatie die zich richt op het realiseren van een match tussen kandidaat en opdrachtgever en het professioneel ondersteunen en begeleiden van opdrachtnemers en opdrachtgevers, hebben wij kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit van onze diensten te blijven waarborgen zetten wij in op het optimaliseren van het managen van onze kwaliteit door het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem, ook wel bekend als KMS.

Wij vinden het belangrijk dat wij onze opdrachtnemers en onze opdrachtgevers op elk moment kunnen voorzien van kwalitatief hoge dienstverlening. De ISO-9001 certificering “bewijst” dat wij kunnen voldoen aan onze ambitie om constante kwaliteit te leveren.

Concreet betekent dit voor u als klant dat u ons kunt houden aan de volgende beloftes:

  • Wij leveren u op ieder moment een hoge kwaliteit van dienstverlening;
  • Wij stellen klanttevredenheid centraal en zijn continu bezig met het innoveren en optimaliseren van onze dienstverlening;
  • Wij luisteren naar onze klanten, uw feedback stelt ons in staat om elke dag opnieuw ons best te doen om aan uw wensen te voldoen.

Klik hier voor een overzicht van onze actuele stand van zaken omtrent ISO9001:2015.