Loading...
ZP&Co2017-06-12T11:11:43+00:00

ZP&Co

Een van onze partners is de coöperatie ZP&co u.a..

Dit is een bemiddelingsorganisatie voor Zelfstandige Professionals. Naast het bemiddelen van Zelfstandig Professionals naar opdrachtgevers is ZP&co een Netwerkorganisatie en organiseren we onder andere opleidingen, voorlichting en begeleiding voor de Zelfstandig Professionals. Aan deze faciliteiten kunnen veelal ook ondernemers en/of hun medewerkers deelnemen.

Zelfstandige Professionals kunnen verder worden ondersteund in een aantal praktische facetten van hun ondernemerschap. Te denken valt aan bijvoorbeeld administratie, lease van bedrijfsmiddelen, verzekeringen, opbouw pensioenrechten en broodfondsen. Uit dit cafetariamodel kan iedere ZP-ondernemer nemen wat hij denkt nodig te hebben. De samenstelling van de producten hangt af van wat de leden bij stemming beslissen.

Jong&Ko voert namens de coöperatie de administratie en acquisitie uit.

Klik hier om naar ZP&Co te gaan.